Menu

美適 - 醫療雙酵素清潔劑 Em Power

/ 美適 /

品項: "美適”醫療雙酵素清潔劑  Em Power

衛署醫器輸字第010708號  

 

商品規格:3.8L/瓶 

 

商品特色:中性低泡沫配方可用於手動清洗和自動化設備中使用,能快速去除醫療器械上的

                   蛋白質、血漬、油脂與組織等有機汙染物 

 

商品簡介:是一種含有特殊的proteolytic enzyme的濃縮酵素清潔液可以快速溶解

                  血漬、有機汙染物、黏液等污物,同時PH值為中性不會傷害任何器械設備