Menu

美適 - 三合一潤滑清潔劑 MetriClean 2

/ 美適器械預洗 /

品項: "美適”三合一潤滑清潔劑  MetriClean 2

衛署醫器輸字第010707號  

 

商品規格:3.8L/瓶 

 

商品特色:只需一種清洗劑即可完成清潔、潤滑、除鏽防鏽之保養程序,達到清潔及保養一次完成 

 

商品簡介:是一種低泡沫兼具多功能濃縮的醫療不鏽鋼器械清潔劑

                  內含detergent及emulsifiers生化分解液能完全對不鏽鋼器械

                  清除血漬和汙垢、移除鏽斑、恢復原有的金屬光澤 

 

備註:不建議使用於有鏡片或是具延展性材質的金屬器械上