Menu

美適 - 高層次消毒液 MetreCide High-Level Disinfectant 10-1400

/ 美適高層次消毒 /

品項: "美適”高層次消毒液  MetriCide 14

衛署醫器輸字第024919號  

 

商品規格:3.8L/瓶 

 

商品特色:長效型高層次消毒液,可使用在浸泡及熱敏感的醫療器具上

                   PH 7.5-8.5具有安定性及高殺芽胞菌的能力

 

商品簡介:2.6% Glutaraldehyde

                   浸泡10小時達到滅菌,浸泡45分鐘達到高層次消毒

                   重複使用期間應以1.5%戊二醛濃度指示劑驗證,以確認溶液含有最低有效濃度